[WWW www.awicons.com]    [E-mail awicons@awicons.com]   
About AWicons
Order any icon set and receive 1 business license of our powerful
icon editor absolutely free!

Stock Icons
Användargränssnitt blir bättre och bättre för varje år. Den viktigaste delen av bra användargränssnitt är grafiska ikoner. En liten bild som endast upptar ett litet antal pixlar kan ibland få en större betydelse än ett stycke av text. Människan har en utvecklad förmåga att varsebli och uppfatta bilder, och ikoner skapar de starkaste associationerna på människan.

Nya teknologier och högre upplösningsgrader gör det möjligt för utvecklare att använda true color, alpha-blended och hög-detaljerade ikoner när man tar fram gränssnitt. Emellertid så kan skapandet av ikoner bli en oöverstiglig uppgift om vi inte använder de rätta verktygen.

Lokas Software kan stolt meddela att vi erbjuder en komplett verktygslåda för att skapa ikoner - AWicons Pro! Till ett mycket överkomligt pris så kan du köpa alla verktyg som behövs för att kunna skapa grafiskt rika ikoner!

AWicons Pro tillåter sökning, utveckling, redigering och hantering av ikoner, pekare och andra små grafiska element. Programmet stöder till fullo Windows XP true color-ikoner. AWicons Pro hanterar många populära filformat (som t.ex ico, icl, cur, ani, png, gif, bmp och jpg) som används för att lagra massor av ikoner i varierande storlek (upp till 256x256 pixlar) likväl som alla möjliga färglägen (mono, 16, 256, true-color och true-color med alpha-kanaler!)!

Till AWicons Pro funktioner för att hantera ikoner så hör scanning av flera olika platser efter bilder, vilket kan vara bekvämt om du arbetar mycket med grafisk redigering. Som ett ikon-ritprogram, så erbjuder AWicons Pro populära ritverktyg (penna, linje, ellips, polygon, text, ersätta färger, mm mm) och ändringar av ritade objekt (som t.ex anti-aliasing, flerfärgers färgskala, transparens, mm). Du kan applicera varierande artistiska effekter på dina ikoner. Bland dessa kan nämnas skugga, bevel emboss, kontrast, suddighet och många fler.

AWicons Pro levereras med ett utförligt hjälpsystem som inkluderar rittips and utmärkta exempelbibliotek. Även om du inte har redigerat ikoner tidigare så kommer du att finna det både lätt och roligt att lära sig. Programmet är mycket lättanvänt och finns i flera olika språk! Ett humant pris och en otrolig funktionalitet gör detta program till ett kap!

User Interface


AWicons Features
Feature AWicons Lite AWicons Standard AWicons Pro
multilingual interface
full Windows XP icon support
loading icons/cursors (ico, cur, ani)
loading images in many formats (png, gif, bmp, jpg)
saving images in many formats (png, gif, bmp, jpg)
editing icons in executables
working with icons library (icl)
all color formats supported (mono, 16, 256, true-color, true-color with alpha)
scan drives for icons, cursors and graphics
many drawing tools (pen, line, ellipse, polygon, text, colors replace and etc.)
many drawing modifiers (anti-aliasing, multi-color gradient, transparency and etc.)
standard effects (Contrast, Brightness, Blur, Rotate, Flip and etc.)
import from large image (png, gif, jpg, bmp) with filters
import from bitmaps resources from executables (exe, dll and etc.)
additionals effects (Shadow, Hue, Saturation, 3D Shadow, Colorize, Sharpen and etc.)
additionals artistics effects (Aqua, Smart blur, Posterize)
rebuild Windows icon cache for update desktop and Start menu
all sizes up to 32x32 supported
all sizes up to 128x128 supported
all sizes up to 256x256 supported
plug-in that allow to export image with transparency directly from Adobe Photoshop into AWicons
editing pictures containing image list, which use for creating various controls (toolbars, trees, tabs etc.)
simple, pretty and customizable interface
Home License Price FREEWARE $19.95 $39.95
Business License Price Only for HOME use $29.95 $59.95

[Copyright © 2000-2009 Lokas Software]   [Terms of Use and Privacy Statement]