[WWW www.awicons.com]    [E-mail awicons@awicons.com]   
About AWicons
Потребителските интерфейси стават все по-добри всяка година. Най-важната част от един добър графичен потребителски интерфейс е графиката на иконите. Малко изображение, което заема само няколко пиксела може понякога да има повече смисъл от един абзац текст. Заради всъщността на зрителното възприятие, иконите създават най-силни асоциации в хората.

Новите технологии и по-високата разделителна способност позволяват на програмистите, използването висока детайлност, висококачествени цветове, възможност за преливане на цветове когато се създава потребителски интерфейс.

Но създаването на ярки и живи икони е невъзможно ако нямате правилните инстроменти.

Lokas Software с гордост представя пълен комплект инстроменти за създаване на икони - AWicons Pro. Можете да закупите всички инструменти, от които се нуждаете за създадаването на графично обогатени икони на неповторима цена.

AWicons Pro - може да търси, създава, обработва икони, курсори и други малки изображения. Програмата поддържа цветни, Windows XP икони. AWicons Pro работи с повечето извстни формати (като ico, icl, cur, ani, png, gif, bmp и jpg), използвани за запаметяването в размери до 256x256 пиксела, както и във всички възможни цветови варианти - един цвят, 16, 256, цялата цветова гама.

AWicons Pro позволява да сканира различни файлове за изображения, което е много удобно когато работите с много графики. Като приграма за правене на икони, AWicons Pro предлага известни инстроменти (молив, линия, елипса, многоъгълници. текст, замяна на цветове и други) и модификатори (като such as anti-aliasing, multi-color gradient, прозрачност и др.) Можете да добавите най-различни ефекти на вашите икони. Сред тях са сенки, водност, контрасти, замазване и много други.

AWicons Pro - идва с пълен помощен файл, който включва полезни съвети и невероятни библиотеки от икони. Дори ако никога преди не сте работили с икони, сега ще откриете че тази работа е лесна и забавна, достъпна на всякакви езици. Скромна цена и невероятна функционалност правят програмата "задължителна" за изплозване

User Interface


AWicons Features
Feature AWicons Standard AWicons Pro
multilingual interface
full Windows XP icons support
loading/saving images in many formats (ico, cur, ani, png, gif, bmp, jpg)
all color formats supported (mono, 16, 256, true-color, true-color with alpha)
all sizes up to 128x128 supported
scan drives for icons, cursors and graphics
many drawing tools (pen, line, ellipse, polygon, text, colors replace and etc.)
many drawing modifiers (anti-aliasing, multi-color gradient, transparency and etc.)
many effects (shadow, bevel boss, contrast, hue, blur and etc.)
import from large image (png, gif, jpg, bmp) with filters
import from bitmaps resources from executables (exe, dll and etc.)
editing icons in executables
working with icons library (icl)
rebuild Windows icon cache for update desktop and Start menu
all sizes up to 256x256 supported no
plug-in that allow to export image with transparency directly from Adobe Photoshop into AWicons no
additionals artistics effects (Aqua, Smart blur, Posterize) no
editing pictures containing image list, which use for creating various controls (toolbars, trees, tabs etc.) no
simple, pretty and customizable interface

[Copyright © 2000-2009 Lokas Software]   [Terms of Use and Privacy Statement]