[WWW www.awicons.com]    [E-mail awicons@awicons.com]   
About AWicons
AWicons vyh-adáva, tvorí, upravuje, importuje/exportuje a spravuje ikony, kurzory a malé grafiky.

Vlastnosti AWicons:
 • viacjazyčné rozhranie;
 • plná podpora ikon Windows XP;
 • načítanie/uloženie množstva obrázkových formátov (ico, cur, ani, png, gif, bmp, jpg);
 • podpora všetkých farebných formátov (monochróm, 16, 256, true-color, true-color s alfou);
 • podpora všetkých ve-kostí až do rozmeru 128x128;
 • skenovanie ikon, kurzorov a grafík na diskoch;
 • mnoho kresliacich nástrojov (pero, čiara, elipsa, mnohouholník, text, nahradenie farieb atď.);
 • mnoho zmien v kreslení (potlačenie rozmazania okrajov, viacfarebná gradiencia, pieh-adnosť atď.);
 • mnoho efektov (tieň, zrazenie hrany, kontrast, odtieň, rozmazanie atd.);
 • import z ve-kých obrázkov (png, gif, jpg, bmp) s filtrami;
 • import zo zdrojov bitmap zo spustite-ných súborov (exe, dll atď.);
 • vyťahovanie ikon a kurzorov zo spustite-ných súborov;
 • úprava ikon v spustite-ných súboroch;
 • práca s knižnicou ikon (icl);
 • obnovenie Windows cache ikon pre aktualizáciu a ponuku Štart;
 • jednoduché, pekné a užívate-sky nastavite-né rozhranie
AWicons Pro - prídavné funkcie:
 • podporované všetky formáty až do ve-kosti 256x256;
 • prídavné umelecké efekty a filtre;
 • skvelé knižnice ikon (icl) vo formáte Windows XP;
 • špeciálna funkcia pre programátorov: AWicons Pro umožňuje upravovať obrázky (bmp, gif, png), zahŕňa zoznam obrázkov, ktoré sa dajú použiť na tvorbu rôznych ovládačov (nástroj. lišty, stromy, tabu-ky atď.);

User Interface


[Copyright © 2000-2009 Lokas Software]   [Terms of Use and Privacy Statement]