[WWW www.awicons.com]    [E-mail awicons@awicons.com]   
About AWicons
AWicons vyhledává, tvoří, upravuje, importuje/exportuje a spravuje ikony, kurzory a malé grafiky.

Vlastnosti AWicons:
 • vícejazyčné rozhraní;
 • plná podpora ikon Windows XP;
 • načtení/ulo_ení mnoha obrázkových formátů (ico, cur, ani, png, gif, bmp, jpg);
 • podpora v_ech barevných formátů (monochrom, 16, 256, true-color, true-color s alfou);
 • podpora v_ech velikostí a_ do rozměru 128x128;
 • skenování ikon, kurzorů a grafik na discích;
 • mnoho kreslících nástrojů (pero, čára, elipsa, mnohoúhelník, text, nahrazení barev atd.);
 • mnoho změn v kreslení (potlačení roztřepení okrajů, vícebarevná gradience, průhlednost atd.);
 • mnoho efektů (stín, sra_ení hrany, kontrast, odstín, rozmazání atd.);
 • import z velkých obrázků (png, gif, jpg, bmp) s filtry;
 • import ze zdrojů bitmap ze spustitelných souborů (exe, dll atd.);
 • vytahování ikon a kurzorů ze spustitelných souborů;
 • úprava ikon ve spustitelných souborech;
 • práce s knihovnou ikon (icl);
 • obnovení Windows cache ikon pro aktualizaci a nabídku Start;
 • jednoduché, hezké a u_ivatelsky nastavitelné rozhraní
AWicons Pro additional features:
 • all sizes up to 256x256 supported;
 • additionals artistics effects and filters;
 • cool libraries of icons (icl) in Windows XP format;
 • special function for the programmers: AWicons Pro allows to edit pictures (bmp, gif, png), containing image list, which use for creating various controls (toolbars, trees, tabs etc.);

User Interface


[Copyright © 2000-2009 Lokas Software]   [Terms of Use and Privacy Statement]