[WWW www.awicons.com]    [E-mail awicons@awicons.com]   
About AWicons
Order any icon set and receive 1 business license of our powerful
icon editor absolutely free!

Stock Icons
Brukergrensesnitt blir bedre og bedre hvert år. Den viktigste delen av et grafisk brukergrensesnitt er ikonisk grafikk. Et lite bilde, ikke større enn noen få dusin piksler kan noen ganger gi mer mening enn et helt avsnitt med tekst. Mennesker har en høyt utviklet evne til å gjenkjenne og forstå bilder, og ikoner skaper derfor sterke assosiasjoner hos mennesker.

Ny teknologi og høyere oppløsningsrater gir utviklere muligheten til å bruke detaljerte true-color alpha-graderte ikoner når de designer brukergrensesnitt. Å lage livlige ikoner blir imidlertid en uoverstigelig oppgave om vi ikke bruker de rette verktøyene.

Lokas Software er stolte av å kunne tilby en komplett ikon skaper verktøykasse - AWicons Pro! Til en uslåelig pris kan du kjøpe alle de verktøyene du trenger for å lage grafisk rike ikoner!

AWicons Pro gir deg muligheten til å søke, lage, editere og administrer ikoner, pekere og andre små bilder. Applikasjonen støtter fullt ut Windows XP true-color ikoner. AWicons Pro håndterer mange populære formater (som ico, icl, cur, ani, png, gif, bmp and jpg) brukt til å lagre ikoner i ulike dimensjoner (opp til 256x256 piksler) så vel som alle mulige fargemoduser (mono, 16, 256, true-color and true-color med alpha kanal)!

AWicons Pro ikon administrerings funksjon gir deg muligheten til å søke etter bilder, noe som kommer godt med når du arbeider mye med editering av grafikk. Som en et ikon tegne program tilbyr AWicons Pro populære verktøy (penn, linje, ellipse, polygon, tekst, farge erstatter, etc.) og tegning modifiserere (som kantutjevning, multi-farge gradering, gjennomsiktighet, etc.). Du kan legge ulike artistiske effekter på dine ikoner. Blant disse er aqua, skygge, bevel emboss, kontrast, uskarphet og mange andre.

AWicons Pro kommer med et omfattende hjelpe system som inkluderer tips og flotte eksempelbibliotek. Selv om du aldri har arbeidet med ikoner før vil du finne det lett og underholdende å lære seg. Programmet er enkelt i bruk med støtte for mange ulike språk. En human pris og utrolig funksjonalitet gjør dette til et program du ikke kan unnvære!

User Interface


AWicons Features
Feature AWicons Standard AWicons Pro
multilingual interface
full Windows XP icons support
loading/saving images in many formats (ico, cur, ani, png, gif, bmp, jpg)
all color formats supported (mono, 16, 256, true-color, true-color with alpha)
all sizes up to 128x128 supported
scan drives for icons, cursors and graphics
many drawing tools (pen, line, ellipse, polygon, text, colors replace and etc.)
many drawing modifiers (anti-aliasing, multi-color gradient, transparency and etc.)
many effects (shadow, bevel boss, contrast, hue, blur and etc.)
import from large image (png, gif, jpg, bmp) with filters
import from bitmaps resources from executables (exe, dll and etc.)
editing icons in executables
working with icons library (icl)
rebuild Windows icon cache for update desktop and Start menu
all sizes up to 256x256 supported no
plug-in that allow to export image with transparency directly from Adobe Photoshop into AWicons no
additionals artistics effects (Aqua, Smart blur, Posterize) no
editing pictures containing image list, which use for creating various controls (toolbars, trees, tabs etc.) no
simple, pretty and customizable interface

[Copyright © 2000-2009 Lokas Software]   [Terms of Use and Privacy Statement]